Menu Zavřeno

Statická analýza součástí

Nabízíme i základní statickou analýzu, která ukáže kde a jak je součást deformována za určitých podmínek.

Deformace

Můžeme software nechat zkontrolovat míru namáhání, deformace a posunutí za určité síly.

Posunutí

Můžeme do výpočtu zahrnout i vnější vlivy například teplotu, při které je součást namáhána.

Napětí

Z výsledků je možno vytvořit animaci, která nám názorně ukazuje jak se prvek chová po zatížení.

Animace napětí součásti
Animace napětí v řezu
Translate »